För att minska på tråkig städtid lägger vi ut presenningar på marken. Dom ska ta hand om damm, isoleringsrester, snickare och annat skräp som rasar ned då innertaket/golvet på övervåningen tas bort.
CIMG7129

Träbalkarna i taket tas bort sist. De är infällda i stockväggen och för att det inte ska bli hävstångsverkan på väggen lägger vi en bräda fastsatt med tvingar under det ställe där regeln ska grovkapas. När båda sidor är kapade så är det bara att välta ned balkarna och sedan finkapa nära väggen.

 

När allt skräpande jobb är klart tar vi bort pressarna och dammsuger med grovdammsugaren bort spillet runt väggarna så att allt organiskt material är borta.

Viktigt att det är rent innan vi lägger in grus.