CIMG8202
För att inte kylan utifrån ska tränga in till golvet inne murar vi ett lager med leca under dörrpartiet.

Om betongsulan skulle sticka ut under dörrpartiet får vi in kylan utefrån.