CIMG1957
Alla rörgenomgångar för ventilation och vvs tätas med Illbrucks fogskum.
Inkommande ventilationsrör kommer att bli kallt därför la vi först ett 200-rör och sedan ett 160-rör inuti. Sedan sprutades fogskum mellan. Då kan varm fuktig luft inte komma åt det kalla 160-röret med risk för kondens.
CIMG1959
Tack vare fogskummet ligger golvbrunnar mm. på plats när vi gjuter golvet.