Rivning av undertak

För att minska på tråkig städtid lägger vi ut presenningar på marken. Dom ska ta hand om damm, isoleringsrester, snickare och annat skräp som rasar ned då innertaket/golvet på övervåningen tas bort. Träbalkarna i taket tas bort sist. De är infällda i stockväggen och för att det inte ska bli