När innerväggarna revs kände dottern att det luktade typ mögel på ett ställe. Det visade sig senare att det var fukt under golvet. Bra tillgång med känsliga näsor i släkten!!
Råttpiss luktade det också kraftigt under trappen. Det fick vi bort genom att köra Ozonmaskinen över en natten