Här har första kakelbitarna kommit på plats.
Med ”plupparna” mellan plattorna gick det lättare att få alla stora plattor i våg med väggen.


När allt torkat slår vi bort dem med en gummiklubba. Viktigt att slå i rätt riktning. Den oranga delen skruvar man bort och återanvänder.
Vi kör med vanliga kryss i skarvarna men sätter dem på tvären, tycker det fungerar bäst så.
För att få alla plattor raka runt rummet använder vi en laser. Måste ha riktlinjer på väggarna för vi har många prång och vinklar.


När man slår bort fästena mellan plattorna får man ibland plastbitar som ramlar bort. Dem har vi använt till att rikta upp plattorna vid bla. golvet. Återanvändning gillar vi.


Lister sätts på kanterna.