Potensialutjämning:
Med potentialutjämning menas att alla metalldelar i huset kopplas samman med elcentralens jordskena. Det gör att det inte finns några spänningsskilnader mellan elektriskt ledande material i huset. Då uppstår inte några ”vagabonderande” strömmar i huset som kan ge elektromagnetiska magnetfält i huset.
CIMG0132
Stålreglarna jordar vi genom att pressa fast en kabelsko på en ledningsstump.
CIMG0128
Skruvar fast den i stålregeln och koppla andra änden i vägguttagens jordanslutning. Eftersom alla reglar är i kontakt med varandra så räcker det med 2 st per vägg.
Från elcentralen drar vi ner en grov kopparledning och kopplar den till armeringsnäten i golvet. Det är viktigt att alla armeringsnät är sammankopplade så att potensialutjämningen blir i hela huset.