Spiro eller PP????
Har försökt ta reda på om vi ska ha spiro eller PP i ventilationskanalerna. Verkar vara dålig kunskap om hälsoeffekter på resp. rör.
PP- rör har fördelen att det inte samlas damm lika lätt i eftersom de är släta inuti, rekommenderas av Astma och Allergiförbundet.
CIMG9801
Spiro har vi använt tidigare och det har fungerat så det fick bli det.
Ventagg
Som ventilationsaggregat har vi valt Mitchubitsi Lossnay 50RX.
Det är ett något större aggregat än vad vi egentligen behöver. Vi vill kunna byta luft
1 gång/timma. (Normalt ½ gång/timma) utan att behöva köra på full effekt vilket minskar bullret.
Vi placerar den långt från sovrummet. Skulle det trots allt låta finns det bra ljuddämpare.

Vi kommer att göra ett försök med att låta inkommande friskluft passera ett värme/kylbatteri för att förvärma (vinter) eller kyla (sommar) inkommande luft med hjälp av brainvätskan från borrhålet/jordvärmen .
Spar energi? Kommer att sätta termometar för att se vad som händer i verkligheten och inte bara i terorin.
Det var ändå så många ventilations-rör överallt så det blev ett till: Ett utsug från sopskåpet.
Då slipper Gubben rynka på näsan åt komposthinken 😉