Ventilation

Spiro eller PP???? Har försökt ta reda på om vi ska ha spiro eller PP i ventilationskanalerna. Verkar vara dålig kunskap om hälsoeffekter på resp. rör. PP- rör har fördelen att det inte samlas damm lika lätt i eftersom de är släta inuti, rekommenderas av Astma och Allergiförbundet. Spiro har