Pytagoras

I och för sig är det länge sedan grundskola och mattematik-studier. Minns att ”vad ska man med annat än +, -, gånger och delat med till” låg nära till i tankar och ord.
Efter många år som elektriker har det väl slunkit med ett och annan cosinus och annat kryptiskt.
Nu som fusksnickare har även ”nya” rön från gamla greker dammats av. Pythagora hette han vist han med satsen.
För att hitta en rät vinkel är det bara att mumla
summanavkvadraternaupphödattilltvåärlikamedkvadraten påhypotemusan eller nått liknande.
Tycker man inte om att mumla mäter man 3m på ena sidan och 4m på andra sidan. Är diagonalen 5m så är det 90grader och därmed raka linjer. Lätt som en plätt.
Denna sats har mumlats åtskilliga gånger under byggets gång för att få fram räta vinklar