IMG_3461
Vi borrar först 30mm hål genom hammarbanden (konstigt ord för plankan som ligger på väggen under takstolarna) och 40cm ned i lättbetongen.
IMG_3458
Sätter ett el-rör på dammsugar-munstycket och stoppar ner i hålet och suger bort borrspånet för att få så lite organiskt material som möjligt kvar.
IMG_3468
Hålet fylls med lättbetonglim och en 50 cm lång 10mm gängstång trycks ned i hålet.
Då limmet torkat sätts en mutter på gängstålet.