De pratade om att det är lika viktigt med tätheten som det är med k-värdet.
Det är inte ekonomiskt försvarbart att isolera tak och väggar mer än 12,5 cm med Icynene eller 40 cm med mineralull.

Vi fick också höra att lättbetong binder mycket fukt så vi kanske tänker om när det gäller  väggmaterialet.
Undersöker vidare…

Tanken var att lägga klinker i hela huset men fick nu tips om en betong som har järnoxid istället för sten som ballast. Den slipar man och sedan har man en svart blank yta som är klar att använda. Vi undersöker prisbilden. Vill också titta på hur den ser ut i verkligheten.

Det vi också fick höra är att det kan vara vettigt att ta in inluften till huset via ett rör i marken. Luften kan bli flera grader varmare på vintern och svalare på sommaren.
Det är då väldigt viktigt att röret är lätt att göra rent så de inte bildas mögel. Ett filter bör sitta längst bort på röret. Röret bör vara grovt, ca 20 cm. och längden kan vara ca 15 m