CIMG9059
Nu har vi varit på tekniskt samråd på kommunen och fått OK på start av utbyggnaden.
Nu sätter vi fart, här ska rivas!
Börjar med att ta bort takteglet…….beväpnad med Radarflaska mot getingbon!
Varm och gott i solgasset!!
Hängrännor sparas och återanvänds på ladorna.
Taket rivs från utsidan eftersom det är mögelskadat. Naturligtvis används skydd vid rivningen. Virket körs direkt till återbruket då vi inte vill ha virke med mögelangrepp liggande.