Här valde vi samma klinkers som i köket eftersom det är öppet mellan och vi ville det skulle flyta ihop.
Funderar även på att ha det ute på farstukvisten.
img_4866
Vis av lärdomen med sovrumsgolvet bestämde vi oss för att spackla golvet jämt innan vi började lägga klinkersen.
img_4901
Vi spacklade med ARDEX X77 , MC1 och M1 klassat.
Nu kom rätskivan till pass igen, den köpte vi när vi skulle gjuta golven i nya delen.
img_4916
När vi fått en jämn yta var det bara att lägga på plattorna, vi gjorde hela rummet på 2 dagar.
Valde att lägga brygg-mönster på plattorna.
img_4942
Här använde vi grå fog som är mycket lättare att jobba med än den svarta vi hade i sovrummet.
ARDEX G8S Flex 1-6 blev det naturligtvis igen, även det MC1 och M1 klassat.
img_4989
Klinkers i fönstersmygarna blev det också igen. Praktiskt och snyggt.