IMG_0416
Självklart tog vi tillfället att fira taket med bubbel och lite gott att tugga på.
Naturligtvis serverades det på en bit av takplåten.
Ett stort steg i bygget kräver något extra!!!