CIMG9666
Armeringen är på plats så nu är det bara att vänta på betongen.
Besiktning av KA (Kontrollansvarig)gick bra, han godkände formen.
Vi har lagt 6 st 12 mm armeringsjärn vilket KA tyckte var i överkant men på det viset slapp vi beräkningar på hållfastheten.