ARDEX har ett bra tätsystem för våtutrymmen. Det är radontätt och har inga emissioner.
Luktar inget när limmet har härdat.

ardex