Det här är egentligen inte något vi skriver om på vår hemsida eftersom det inte rör vårt bygge. Eftersom vi vet att många är drabbade av fukt i källaren så gör vi här ett undantag.
Nu var det så att ett av våra barn har en villa där det luktade illa i källaren. Vi misstänkte att något var fel i golvet.
Det är ett 70-tals hus som hade ett golv som var uppreglat med träreglar direkt på betongplattan.
Vi hoppas detta inlägg kan vara till hjälp för drabbade.

Vi Googlade runt på ”fukt i källargolv” och hittade ett antal olika sätt att bli av med problemet.
Det vi tyckte såg bäst och enklast ut var Nivell:s lösning. Ventilerat golv med plastskruvar gängade i träreglar.
Skickade en enkel ritning till Nivell och fick snabbt tillbaka en offert med materialspecifikation på reglar, plastskruv, isolering, ventiler, fläkt, och fästmaterial mm.
Själva jobbet var enkelt, det var en bra bruksanvisning och allt material till uppreglingen och ventilationen ingick i leveransen.


Golvet är rivet och reglarna är borta
När golvet togs bort såg man att trät blivit skadat av fukt från betonggolvet. Det var därifrån källar-odören kom.
Efter noggrann dammsugning av golvet började monteringen.


Började med att sätta dit alla distans-skruvar på reglarna.


För att få golvet plant använde vi en bygg-laser vilket gjorde det lätt att grov-reglera reglarnas höjd med plastskruvarna.


Plastskruvarna fästes mot golvet med en expanderspik och en kormantborr (med i leveransen)


Bra att få hjälp av unga friska krafter…..


Eftersom detta gjordes i värsta sommarhettan så krävdes det lite svalka i form av flytande humle. Lite firande att allt gick så bra var inte fel hellre…….


När alla reglar var på plats blev det dags att lägga på isoleringen.


Det följde med enkla smarta plåtbitar att lägga på reglarna för att isoleringsskivorna skulle hamna rätt.

Hur ventilationen fungerar hänvisar vi till
https://www.nivellsystem.se/produkter/ventilation-34658654

Här kan man se rören som man borrade hål i enl. anvisning från Nivell.
Ventilationsrören drogs fram under reglarna till ventilationsgaller i rummets bortre del.
I denna ände av rummet sugs luften ut med hjälp av en fläkt.


Här valde de att lägga spånskivor och sedan ett parkettgolv ovanpå.
De resonerade om att mycket av emitteringen från spånskivorna går ut i ventilationen eftersom det blir undertryck i golvet.

Galler för insug sätts på 2 ställen i rummet.
Inställning av ventilation är viktigt för att allt ska fungera som det ska.
Denna ventilation måste också anpassas till husets övriga ventilation.


Nu när allt är klart så har den ”mystiska” lukten från källaren försvunnet.
Nu kan man hoppa upp i soffan och mysa i rummet utan att känna en stickande lukt, underbart!

Sammanfattningsvis
Inga konstigheter med själva jobbet. Bra bruksanvisningar och lättjobbat. Allt levererat enl. offerten.
Bra gjort Nivell!