CIMG9836 CIMG9838 CIMG9887

Här försöker vi spara in på kostnaden genom att bygga vår egen kulvert mellan bostadshuset och Lillstugan.
Vi måste ha en kulvert mellan där vi lägger slangar och sladdar för golvvärme från värmepumpen, vatten, tv, data mm.
Några tomma rör läggs också in, man vet aldrig vad man behöver i framtiden.
Kulverten byggs av cellplast som vi sedan sprutar isolering i. På utsidan lägger vi plast för att inte fukt ska tränga in i cellplasten.