Nu har byggnadsinspektörerna från kommunen varit här och tittat inför bygglovet.
De hade lite synpunkter men i stort sett får vi göra det vi tänkt, känns bra.
Ett mycket positivt besök. Lite ändringar på ritningarna blir det innan allt är klart.
Vi hade ritat ett platt tak på tillbyggnaden men det visade sig att det var svårt att få till de
2.40 m i takhöjd inne som krävs enl. de nya byggreglerna.
Kommunfolket föreslog ett sadeltak och det lutar mot att det blir ett sådant i stället.

Våren är här med lite välbehövlig värme i bygget.
Det gör att det rycker i kroppen av lust att sätta ny fart i den gamla delen till dess vi fått ett OK med rivning och bygglov på tillbyggnaden.
Vi har mycket att göra på den gamla delen så vi har ingen brådska med bygglovet.