Svang reglar

 

För att göra svängarna på stålreglarna måste man klippa snitten i stålregeln så att de kommer parallellt med varandra.

Ett tips är att använda en höger och en vänster plåtsax. Det gör att vartannat klipp kommer på insidan och vartannat på utsidan på snitten. Då skevar inte regeln när man böjer den.

 

Om man sätter 2 st 9 mm gipsskivor på svängarna så blir det runt och döljer då plåtvecken om man inte har för långt mellan vecken.