Vårt avlopp är utdömt och måste åtgärdas. Vi väljer att ta ett minireningsverk.
Kontaktar kommunen som kommer ut och tittar. Dagen efter har vi tillståndet, snabbt jobbat!
 
Nu kommer vår kära gamla traktor till nytta, även kallad Raggaråket !!!
Berg, berg, berg och åter berg!!
Även om Raggaråket har vassa tänder så får vi ställa reningsverket ca 1 meter högre än planerat.
För att få ett fall på 1cm per meter på avloppsrören hamnar rören ovan marknivån i stället för i det nygrävda diket.
Men… eftersom vi ändå inte har något speciellt för oss, så varför inte höja tomten en bit…..