Läs om ett av våra tidigare byggen i tidningen Allergia.