Putsbruk

Ska du blanda putsbruk i en hink blir det tungjobbat att blanda en hel 20kg säck på en gång.
Lägg säcken på golvet, skär med en kniv igenom papperssäcken på mitten av säcken men spar undersidan.
Lyft upp på mitten så får du 2 lika halvor att blanda i två omgångar så går det lättare.