Armering golvet

Vi hällde betong i alla skarvar på golvbjälkarna för att vara säker på att det inte finns några sprickor så att betongen kan rinna ner i torpargrunden när vi gjuter golvet. Armeringsjärn läggs i fasningarna enl. konstruktionsanvisningar från AEROC. Vi satte in spikar i bjälklaget så att armeringen hamnar på