Bloggsemester över

Nu är vi tillbaka och fortsätter berätta om byggets framskridande. Efter rivningen av innertaket tog vi kontaktade Anticimex igen för att få en bedömning av insidan av taket som ligger under teglet. Det var varken angripet av fukt, mögel eller skadeinsekter så vi kunde lugnt bygga vidare. Nu var det