Tag Archives: järnoxid

Matnyttiga tips från provtryckningsdagen

De pratade om att det är lika viktigt med tätheten som det är med k-värdet. Det är inte ekonomiskt försvarbart att isolera tak och väggar mer än 12,5 cm med Icynene eller 40 cm med mineralull. Vi fick också höra att lättbetong binder mycket fukt så vi kanske tänker om när det gäller  väggmaterialet. Undersöker vidare… Tanken var att lägga ...

Läs mer »